Športová hala Chemkostav ARÉNA

Objednávateľ:Chemkostav, a.s
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:apríl, 2008 - august, 2009

Základné informácie

Hala je v súčasnosti využívaná na tréningový proces a súťažné zápasy, hlavne hádzanárskych družstiev. Rozmerové parametre súčasnej hracej plochy nezodpovedajú požiadavkám Medzinárodnej hádzanárskej federácie pre súťažné zápasy (nevyhovuje dĺžka haly). Taktiež športovo-technické zázemie nespĺňa, ani obsahovo ani parametrami,federáciou požadované podmienky.

Tieto dôvody sú základnými požiadavkami investora / objednávateľa k definovaniu základných podmienok pre rekonštrukciu / prestavbu haly. Možno ich zhrnúť do nasledovných bodov:

  • zväčšiť samotnú halu – predĺžiť ju, aby spĺňala rozmerové parametre, požadované medzinárodnou hádzanárskou federáciou pre medzinárodné súťaže;
  • vybudovať adekvátne zázemie pre športovcov a pracovníkov športového klubu;
  • vybudovať šatne (hráčov, trénerov, rozhodcov) so sociálno-hygienickými priestormi, priestor na rehabilitáciu, administratívu klubu;
  • zväčšiť kapacitu divákov v hale na min 1400 miest na sedenie, vytvorením novej tribúny. Starú tribúnu zachovať, ale upraviť miesta na sedenie a nástupy do hľadiska;
  • vytvoriť adekvátne vstupné priestory pre divákov s potrebným zázemím sociálnych zariadení, šatne a občerstvenia;
  • umiestniť v objekte reštauráciu a bowlingový klub a priestory pod novou tribúnou využiť ako priestory na komerčný prenájom s umiestnením zariadení obchodu alebo služieb nenáročných na zásobovanie;
  • koncepčne dostavbu a prestavbu riešiť tak, aby bola možná etapizácia realizácie jednotlivých ucelených častí;
  • kapacita divákov - novo navrhovaná - 1200 miest na sedenie
Zastavaná plocha : 3 387,0 m2
Úžitková plocha 6 001,9 m2