Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ na Duchnovičovej ulici v Medzilaborciach

Objednávateľ:Mesto Medzilaborce
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2010 - november, 2011

Základné informácie

Rekonštrukcia a modernizácia rieši zateplenie obvodových plášťov, realizáciu bleskozvodu, skrytých zvodov, výmenu okien jednotlivých objektov, vybavenie kuchyne a technické vybavenie počítačovej učebne.

Cieľom projektu je skvalitnenie vyučovacieho procesu a zníženie prevádzkových nákladov školy.