Rezidencia Cassovar, Košice

Objednávateľ:Rezidencia Cassovar a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:november, 2007 - september, 2009

Základné informácie

Komplex CASSOVAR je na hranici historického jadra mesta, pod terénnym zlomom oddeľujúcim Staré a Nové Mesto. Neobmedzujú ho limity mestskej pamiatkovej rezervácie a predsa je vďaka svojej výnimočnosti súčasťou historickej zástavby.

Jedinečnosť mu prepožičiava kaplnka sv. Floriána, impozantný murovaný 60 m komín, pôvabná historická fasáda budovy s datovaním r.1903, ako aj rozsiahle podzemné klenbové priestory - pozostatky histórie jediného košického pivovaru. Tieto artefakty sa neopakovateľným spôsobom prelínajú s výsostne modernou, kompaktnou architektúrou novej zástavby, s čistými líniami a citlivým zakomponovaním do územia.
Pre viac informácií navštívte stránku www.cassovar.sk