Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jelšava

Objednávateľ:Mesto Jelšava
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:február, 2010 - september, 2010

Základné informácie

Cieľom projektu je riešenie rekonštrukcie a obnovy dvoch jestvujúcich prevádzkových zariadení Mesta Jelšava a to ZŠ na ul. Železničnej a MŠ na ul. Jesenského.

Hlavnými nedostatkami existujúceho objektu ZŠ a MŠ sú poruchy v nosných a deliacich konštrukciách, nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií a neekonomický zdroj tepla. Rekonštrukciou sa zateplia obvodové múry, vymenia sa okenné a dverové konštrukcie, zrealizujú sa opravy a zateplenie striech a podkrovných priestorov, v súlade s platnými teplo technickými normami.

Špecifickým cieľom je úplné odstránenie bariér pre zdravotne handicapovaných imobilných žiakov, čo umožní ich bezproblémový pohyb po školskom zariadení. Realizácia projektu prinesie zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie ekonomickej efektívnosti ZŠ s MŠ Jelšava a vytvorí kvalitné a príťažlivé vzdelávacie zariadenie.