Rekonštrukcia študentských domovov Technickej univerzity v Košiciach

Objednávateľ:Technická univerzita Košice
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:august, 2019 - február, 2020

Základné informácie

Rekonštrukcia TUKE v rámci časti 1 predstavuje obnovu exteriéru, ktorá je predstavovaná komplexnou obnovou budovy, ktorá pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa oboch pozdĺžnych fasád, zateplenia obvodového plášťa oboch štítových fasád, zateplenia základových konštrukcií po obvode budovy, novej hydroizolácie strešného plášťa, sanácie loggií, obnovy podlahových vrstiev stropných loggiových panelov, vrátane novej hydroizolácie, nového oplechovania ukončenia podlahy a kompletnej výmeny zábradlí, zateplenia priečelných loggií, ako aj obnovenie povrchovej úpravy ostatných plôch loggiových stien, ďalej z výmeny výplňových konštrukcií okien v oboch priečeliach, dokončenia komplexnej výmeny bytových a loggiových okien, obnovy povrchovej úpravy sokla.