Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava

Objednávateľ:NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:marec, 2020 - marec, 2021

Základné informácie

Predmetom stavebných prác sú búracie práce, úprava deliacich priečok, osekanie keramických obkladov a dlažieb, demontáž starých vnútorných dverí, ako aj vonkajších okien a stropných podhľadov, odstránenie starých náterov a realizácia novej omietky a malieb v priestoroch objektu SO 01 – Urgentný príjem. Práce budú obsahovať aj úpravu rozvodov elektroinštalácie, slaboprúdov, EPS, HSP, medicinálnych plynov, VZT, vodovodu a kanalizácie. Ďalej sa bude realizovať rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou a prebehne aj rekonštrukcia výťahu urgentného príjmu.