Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana, Prešov

Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove
Dodávateľ:Chemkostav, a.s. Michalovce
Doba výstavby:december, 2018 - október, 2019

Základné informácie

Plánovaná rekonštrukcia sa týka budovy interného pavilónu, ktorý má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia, v zadnej časti budovy sú dve podlažia.

Predmetom výstavby sú stavebné úpravy interného pavilónu na všetkých štyroch nadzemných podlažiach, zateplenie budovy a zrealizovanie klimatizácie. V rámci lôžkového oddelenia sa vybuduje nová elektroinštalácia, slaboprúd, zdravotechnika, vzduchotechnika, medicinálne plyny a ústredné vykurovanie.