Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objednávateľ:Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2013 - január, 2014

Základné informácie

Predmetom prác je 6 stavebných objektov. Konkrétne ide o hlavnú budovu, terapeutický objekt s hospodárskym zázemím, objekt chráneného bývania, dažďovú kanalizáciu, čističku odpadových vôd a terénne úpravy a oplotenie.

V hlavnom objekte s troma poschodiami sa vytvoria nové ubytovacie jednotky, miestnosti a sociálne zariadenia.

V prízemnom druhom objekte sa zrealizuje nadstavba z tehlového muriva a dreveného krovu s krytinou. Dôjde tu k výmene pôvodných drevených okien a dverí za plastové a celý objekt bude následne zateplený. Taktiež sa pre klientov DSS Kalinov zabezpečí bezbariérový vstup do objektu pomocou rampy. Objekt chráneného bývania, sa pomocou stavebných úprav rozšíri zobytnením podkrovia, k čomu pomôže nové železobetónové schodisko. Celá budova bude v záverečnej fáze zateplená.

Na nádvorí DSS Kalinov sa položí zámková dlažba, doplní sa asfaltová krytina a oplotenie bude riešené z debniacich tvárnic. Pre potreby ČOV sa postaví drobná stavba pre umiestnenie riadiacej jednotky. Predmetom stavebných úprav bude aj napojenie splaškovej kanalizácie objektov, odčlenenie dažďovej kanalizácie a bude obnovená ležatá kanalizácia v dvorovej časti. Súčasťou objektu bude aj požiarna 22m3 nádrž.