Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice

Objednávateľ:Doprastav, a. s.
Dodávateľ:Chemkostav, a. s.
Doba výstavby:júl, 2012 - apríl, 2013

Základné informácie

Stavebný objekt je situovaný v 1. podzemnom podlaží pod urbánnou plochou. Parkovisko predstavuje objekt infraštruktúry slúžiaci na zabezpečenie statickej dopravy pre komplex Kulturparku. V objekte je navrhnutých 115 parkovacích miest, z toho 4 sú určené pre handicapované osoby. Jedná sa o hromadné garáže na ploche cca 3800 m2 s kontrolovaným vjazdom a výjazdom. Časť objektu je dvojúčelovou stavbou, zabezpečujúcou okrem funkcie parkovania aj funkciu úkrytu civilnej ochrany s kapacitou pre 500 osôb. Pohyb ľudí je v celom tomto komplexe zabezpečený dvoma komunikačnými jadrami so schodiskom a výťahom. Komunikačné jadrá sú doplnené o priestory hygienického zázemia, priestory technického zabezpečenia a údržby.