Rekonštrukcia budovy ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ferenca Kazinczyho v Tornali

Objednávateľ:OVIDA,s.r.o
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2010 - jún, 2011

Základné informácie

Budova školy sa nachádza v katastrálnom území intravilánu mesta Tornaľa. Rekonštrukciou sa zateplia obvodové múry, vymenia okenné a dverové konštrukcie a súčasné opotrebované a poškodené vykurovacie telesá nahradia nové. Nad jednopodlažným vstupným pavilónom bude nadstavaná podkrovná zóna, s priestorom pre učebne a kabinety. Nová strešná konštrukcia bude riešená kombináciou oceľovej rámovej nosnej konštrukcie, s drevenými prvkami krovu.

Realizácia projektu prinesie zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie ekonomickej efektívnosti ZŠ.