Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Pavlovciach nad Uhom

Objednávateľ:Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Pavlovciach nad Uhom
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:december, 2010 - december, 2011

Základné informácie

Účelom rekonštrukcie je skvalitnenie podmienok vyučovacieho procesu a odstránenie technicko-prevádzkových nedostatkov. Projekt zahŕňa obnovu obvodového plášťa, nové zastrešenie plochých striech, výmenu vykurovacích kotlov a telies, s možnosťou využitia tepelného čerpadla, umiestnenie schodolezu pre imobilných, výmenu okien, sklenených otvorov a dverí.
Keďže škola zápasí s nedostatkom učebných priestorov, do rekonštrukčných prác bolo zahrnuté aj vytvorenie novej odbornej učebne technickej výchovy a jednej triedy nultého ročníka. Rekonštrukcia a modernizácia má prispieť k lepšiemu stavu a estetickému vzhľadu budovy, pričom sa dosiahne viac ako 40-percentná úspora energie.