Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Hradné námestie v Kežmarku

Objednávateľ:Mesto Kežmarok
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:november, 2010 - november, 2011

Základné informácie

Objekt základnej školy a jeho bezprostredné okolie sa nachádza v pamiatkovej rezervácii. Projekt zahŕňa rekonštrukciu a modernizáciu strechy hlavnej budovy, výmenu okien, rekonštrukciu vežičky, rozšírenie učebne a výstavbu viacúčelového ihriska.

Zámerom je vytvoriť viacúčelovú hraciu plochu s umelým trávnatým povrchom, s celoročným využitím pre bedminton, volejbal, basketbal a mini futbal.