Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov

Objednávateľ:Košický samosprávny kraj
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:apríl, 2013 - október, 2014

Základné informácie

Hlavným zámerom rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Trebišov je vytvorenie lepších podmienok pre ubytovanie dôchodcov, sprístupnenie objektu imobilným občanom, odstránenie porúch pôvodnej plochej strechy objektov, vytvorenie lepších podmienok pre relaxáciu, oddych a zdravotnú starostlivosť dôchodcov ako aj výmena starých zásobníkových ohrievačov vody za slnečné kolektory.
 
Celý komplex tohto zariadenia je tvorený štyrmi samostatne stojacimi objektmi, ktoré sú vzájomne prepojené, čím je umožnený prístup do všetkých častí suchou nohou. Po ukončení prác vzniknú v štvorpodlažnom pavilóne A, rovnako aj pavilóne B, predovšetkým izby s vyšším štandardom a samostatnou hygienou, vrátane výmeny okien a dverí. Taktiež tu dôjde k sprístupneniu celého komplexu pre zdravotne ťažko postihnutých osadením výťahov. Ráta sa aj s novou zateplenou strešnou konštrukciou, kde šikmá valbová strecha bude pokrytá asfaltovým šindľom a zateplením obvodových stien objektov, ktorým sa zlepšia ich tepelnotechnické vlastnosti.
 
Pomerne výrazná zmena nastane aj v pavilóne C, ktorý tvorí hlavný vstup do celého komplexu. Jestvujúce priestory sa tu zmenia na zónu rehabilitácie a relaxácie. V miestnosti na oddych pribudne vírivka, sauna, lehátka, sprchovací kút a nádoby na ochladzovanie nôh. Ďalej tu vznikne WC pre imobilných, šatňa so sprchovacím kútom, elektroliečba a miestnosť pre maséra.
 
Novinkou bude aj ekonomickejšie riešenie prípravy teplej úžitkovej vody pre celý komplex. To bude zabezpečené osadením 3 nových bivalentných zásobníkov vody. Dva zásobníky budú napojené na systém solárnych kolektorov a v jednom zásobníku bude zabezpečený doohrev TÚV z jestvujúceho rozdeľovača, zberača. Celkový počet plošných slnečných kolektorov, ktoré budú osadené na streche, je stanovený na 20 kusov.
 
Všetky práce budú realizované iba zmenou dispozície už existujúcich priestorov. Rekonštrukcia tak výrazne architektonicky nezmení celkový vzhľad objektu.