Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Michalovce

Objednávateľ:Mesto Michalovce
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2011 - január, 2013

Základné informácie

Existujúci ubytovací objekt zariadenia pre seniorov pozostáva z dvoch pavilónov. Časť A je 9 podlažná a časť B je 7 podlažná. Prínos projektu je v zhodnotení existujúceho zariadenia pre seniorov. Jednotlivé stavebné objekty boli koncepčne navrhnuté tak, aby svojim plošným štandardom a úrovňou technického vybavenia spĺňali súčasné požiadavky objednávateľa a všeobecne záväzné predpisy a normy.

Po ukončení stavby vznikol komplex, ktorý by mal spĺňáť tak po stránke technologického vybavenia, ako aj po stránke organizácie, bežný svetový štandard v oblasti poskytovania služieb seniorom, ako aj úrovne pracovného prostredia zamestnancom zariadenia.