Pri Čermáni - bytový dom FG

Objednávateľ:TOPNR s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s
Doba výstavby:január, 2016 - október, 2016

Základné informácie


Rezidenčný komplex Pri Čermáni sa nachádza v časti Nitra Klokočina medzi ulicami Nedbalova, Škultétyho, Golianova a športovým areálom. Je tvorený deviatimi samostatnými bytovými domami, v ktorých sa bude celkovo nachádzať 200 bytových jednotiek a 176 garážových státí.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. v roku 2016 zrealizovala výstavbu samostatných bytových domov F a G, I. etapu projektu, ktoré sú situované v spodnej časti areálu od športového štadióna.

Bytové domy F a G majú každý 6 nadzemných podlaží a vzájomne sú prepojené suterénmi. Suterény slúžia pre parkovanie vlastníkov bytov. Zároveň sú tu umiestnené pivnice. Výstavbou vzniklo spolu 60 bytov, jedno až štvorizbových, a 6 apartmánov