Pri Čermáni - bytový dom ABC a DE

Objednávateľ:TOPNR s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2016 - február, 2018

Základné informácie

Rezidenčný komplex Pri Čermáni sa nachádza v časti Nitra Klokočina medzi ulicami Nedbalova, Škultétyho, Golianova a športovým areálom. V druhej etape projektu spoločnosť Chemkostav zrealizovala výstavby piatich bytových domov ABC a DE.

Jednotlivé bytové domy tvoria pôdorysné „T“ usporiadanie s orientáciou na juhozápad – severovýchod tak, že ramená objektu tvoria severnú clonu vnútorného átria, v ktorej sú umiestnené denné časti bytov. Dispozičné riešenie všetkých bytových domov je spoločné a zakladá sa na trojitom horizontálnom vrstvení, ktoré disponuje určitou autonómnosťou –suterén, prízemie, obytné podlažia - 2. až 5.NP obsahuje bezvýhradne bytové jednotky. Každý obytný dom má do suterénnej časti jeden prístup z novonavrhovanej komunikácie. Prízemná časť obsahuje zmes apartmánov a bytových jednotiek. Okrem toho sa v domoch nachádzajú obchodné priestory, ktoré sú riešené autonómne, majú samostatný vstup a zásobovanie. Všetky poschodia sú výlučne určené pre umiestnenie bytových jednotiek. Na typickom podlaží sa nachádzajú 4 bytové jednotky v štruktúre 1x 3 – izbový byt, 2 x 2 – izbový byt a 1 x 1-izbový byt. Výnimku tvorí posledné ustúpené podlažie, kde sa nachádzajú vo všetkých domoch 2 bytové jednotky, jedná sa o 2 x 3-izbový byt.
 
Bytový dom ABC
Celková úžitková plocha objektu (bez balkónov a terás): 4 897 m2
Obostavaný objem objektu: 19 032 m3
Počet nadzemných podlaží: 4 + 1 ustúpené podlažie
Počet podzemných podlaží: 1
Počet bytov: 46
Počet apartmánov: 2
Počet parkovacích miest: 49

Bytový dom DE
Celková úžitková plocha objektu (bez balkónov a terás): 3 240 m2
Obostavaný objem objektu: 12 512 m3
Počet nadzemných podlaží: 4 + 1 ustúpené podlažie
Počet podzemných podlaží: 1
Počet bytov: 30
Počet apartmánov: 2
Počet parkovacích miest: 32