Prešov, Dukelské kasárne- Rekonštrukcia ubytovacej budovy č.4

Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2004 - marec, 2005

Základné informácie

Objekt Ubytovacej budovy sa nachádza v areáli Dukelských kasárni. Ide o dvojpodlažnú murovanú budovu s čiastočným podpivničením (kotolňa), s valbovou strechou. Účelom je zrekonštruovanie ubytovacích jednotiek, ktoré sú riešené bunkovým systémom so 4, 3 a 2 ubytovanými v bunke.

Objekt je pamiatkovo chránený, preto sa jeho architektúra v podstate nemenila, ba naopak snahou bolo priznať mu pôvodnejší výraz a to farbou fasády, ktorá sa objavila pod jestvujúcou omietkou a celkovým ošetrením a vynovením fasád.

Budova je postavená v tradičnej tehlovej technológii. Rekonštrukcia spočívala hlavne v prístavbe zádveria a umyvárne topánok, vybúrania jestvujúcich priečok, podlahy javiska a šikmej podlahy kinosály, zvýšenej podlahy premietárne a v realizácii nových priečok, podľa nového dispozičného riešenia. Obvodové a nosné steny sú murované z plných pálených tehál. Vnútorné schodisko je dvojramenné, s betónovými stupňami.