Polyfunkčný objekt Maxov dom, Bratislava

Objednávateľ:Tatra Real, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2003 - december, 2004

Základné informácie

Polyfunčný objekt dotvárajúci nárožie Dunajskej a Lazaretskej ulice, výškovo nadväzuje na zástavbu Lazaretskej ulice s gradovaním v nároží, čo je prínosom pre dotvorenie urbanistického mestského priestoru.

Jeho nepravidelný pôdorys kopíruje tvar pozemku a pozostáva z jedného podzemného, šesť nadzemných podlaží a strešnej nadstavby. V suteréne, ktorý využíva celú disponibilnú plochu pozemku, je 35 parkovacích miest. V kombinácii monolitu s murovanými priečkami vznikol obytný komplex, kde boli rešpektované potreby konkrétnych obyvateľov.

Založenie objektu je zrealizované vo forme základových pásov pod nosnými stenami a základových pätiek pod stĺpmi na vrstve štrkov. Základové pásy a pätky sú navrhnuté z monolitického vodostavebného železobetónu. Exteriérové povrchy sú z tenko vrstvovej silikátovej omietky Baumit, v rámci zatepľovacieho systému. Obvodové výplňové murivo v bytovej časti je vymurované z tehlových tvárnic hr. 300mm (Porotherm) a priečky sú murované hr. 125mm (Porotherm). Zaujímavosťou a skutočnosťou zároveň je, že v objekte nenájdete dva rovnaké byty.

Sociálno - hygienické zariadenia nie sú nad sebou, ako je to pri ostatných stavbách, technické vedenia po podlažiach odskakujú, takže konštrukčné moduly bytov sú rôzne. Vzniká tak zvláštny pôdorysný "puzzle", ktorý však ako celok dobre funguje a svojou rôznorodosťou vytvára celý rad prekvapivých príjemných priestorov.

Dominantou a zároveň výškovým ukončením stavby, je využitie strešného priestoru na apartmán, ktorého riešenie je zo sklenených stien, čo dopomáha k vytvoreniu impozantnej vyhliadky na mesto Bratislava. Kultivované prostredie je potvrdené aj použitím živej zelene v átriu objektu, ale aj na strešných terasách.

Úžitková plocha: 5 764 m2