Polyfunkčný dom, Michalovce

Objednávateľ:PSJ - Chemkostav a.s., Michalovce
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:august, 2000 - november, 2001

Základné informácie

Objekt je riešený ako polyfunkčný dom, ktorý sa skladá z dvojpodlažného objektu garážových boxov a dvojpodlažných mezonetových bytov.

Konštrukčný systém je priečny skeletový v 1. a 2. NP a priečny stenový v 3. a 4. NP. Zakladanie je plošné základovými pätkami a stužidlami. Vodorovné konštrukcie sú železobetónové. Konštrukciu strechy tvorí oblúkový drevený krov a zateplený strešný plášť. Byty sú prístupné zo spoločnej pavlače. Prístup ku garážovým boxom je riešený príjazdovými rampami.

Zastavaná plocha je 1 295,2 m2.