Polyfunkčný bytový dom ULIČKA v Trnave

Objednávateľ:Inwest, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2020 - október, 2020

Základné informácie

Polyfunkčný bytový dom Ulička bude rozdelený na dva objekty – od Zeleného kríčka a od Františkánskej ulice. Budova od Zeleného kríčka mať tri nadzemné podlažia a podkrovie. V suteréne pod objektom vznikne parkovisko s kapacitou 16 áut. V prízemí budovy vzniknú priestory pre obchod a služby, uvažuje sa s pekárňou, trafikou či kaviarňou. Ostatné nadzemné podlažia budú tvoriť podľa Novotného byty a apartmány určené na prenájom. Celkovo vznikne v objekte 13 bytových jednotiek. V rovnako vysokom objekte od Františkánskej ulice sa počíta s umiestnením niekoľkých administratívnych priestorov. Vizuálne bude prispôsobený susednému obytnému domu tak, aby s ním tvoril jeden celok.