Okresný úrad práce, Michalovce

Objednávateľ:Národný úrad práce
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:november, 1997 - október, 2000

Základné informácie

Rekonštrukciou budovy bývalej materskej školy sa vytvorili priestory pre centrálny archív a kancelárske priestory OÚP Michalovce. Stavba má zaujímavé pôdorysné členenie na samostatné pavilóny, ktoré sú vzájomne prepojené spojovacími chodbami. Celok dotvorila prístavba vstupu.

Rekonštrukcia si vyžiadala výmenu izolácii, technických zariadení budov, čiastočne podláh, ako aj otvorových konštrukcii, omietok a klampiarskych prvkov. Najzaujímavejšou časťou stavby je konštrukcia strechy, ktorá zmenila výzor pôvodnej budovy. Drevený krov umožnil vytvorenie podkrovných priestorov, so zaujímavými prvkami strešných okien.

Celá stavba je vzhľadom na umiestnenie vo frekventovanej časti mesta, zabezpečená oplotením. V priestoroch okolo budov boli realizované sadové úpravy a spevnené plochy. Pre dané objekty bola vybudovaná nová sieť prípojok inžinierskych sietí.