Obytná budova Monastyr, Krásny Brod

Objednávateľ:Rád sv. Bazila, Prešov
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 1998 - marec, 2001

Základné informácie

Stavba bola postavená s cieľom vytvoriť ubytovacie a prevádzkové priestory pre potreby Rádu s. Bazila Veľkého v Prešove. Je to trojpodlažná, čiastočne podpivničená dvojtraktová budova, prepojená jednotraktom so schodišťom.

Budova bola postavená z klasických stavebných materiálov. Základové konštrukcie sú prevedené z betónov z trosko- portlanských cementov, podobne ako obvodové múry suterénu. Izolácia spodnej stavby je z materiálu "Vandex". Zvislé konštrukcie stien sú murované z tehál TZD Beta 380 a 440, výťahové šachty z tehál CDm , priečky z plných pálených tehál.

Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové, podobne ako schodiská. Strešná konštrukcia je z medeného plechu, riešená z oceľových priehradových nosníkov v spojovacom trakte ako drevená hambalková. Plášť strechy je z medeného plechu.

Budova bola napojená na inžinierske siete. V rámci budovy boli realizované ELI, ÚK, VZT a ZTI, vrátane ktorej bol nainštalovaný aj odlučovač ropných látok, lakov a čistička odpadových vôd, pracujúca na báze biologického čistenia.