Objekty Oddelenia hraničnej kontroly policajného zboru

Objednávateľ:Ministerstvo vnútra SR
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2005 - november, 2006

Základné informácie

Účelom objektov Riaditeľstva hraničnej polície a Oddelení hraničnej kontroly je vytvorenie pracovných priestorov a zázemia pre výkon služby zamestnancov policajného zboru. Celkovo bolo vybudovaných 10 oddelení, z toho 5 novostavieb – Ulič, Ubľa, Podhoroď, Maťovské Vojkovce, Veľké Slemence a 5 čiastočne, alebo úplne zrekonštruovaných, resp. dostavaných - Sobrance, Petrovce, Vyšné Nemecké, Čierna nad Tisou a Zboj.

Komplex jednotlivých oddelení sa skladá z viacerých častí a to z administratívnej časti (výkon služby), časti pre dočasne zadržané osoby, garážovej, kynologickej, skladovej časti a časti čerpacej stanice PHM.

Pri novostavbách boli navrhnuté plošné a pásové základy. Objekty sú klasické, murované, dvojtraktové, s pozdĺžnymi aj priečnymi nosnými stenami. Stropy sú polo prefabrikované. Obvodový plášť tvoria vonkajšie obvodové steny riešené zatepľovacím systémom s farebným členením. Schodiská, vstupné chodby, ubytovacie a kancelárske priestory sú opatrené PVC podlahovinou.

Miestnosti stálej služby, sklady zbraní, technologické miestnosti, ako aj priestory pre zadržané osoby, sú opatrené liatou plast betónovou podlahou. Sadové úpravy a oplotenia boli súčasťou zrealizovania každého oddelenia.