Obchodné centrum v Bardejove

Objednávateľ:
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2013 - november, 2013

Základné informácie

Objekt obchodného centra je projektovaný s obdĺžnikovým pôdorysom so stranami 100,14 x 46,14 m a zo severnej strany k nemu bude pristavená aj časť pre príjem tovaru a odstránenie odpadu. Budovu obchodného centra tvorí dvojloďový jednopodlažný, v časti dvojpodlažný železobetónový skelet. Prevažná časť obvodových stien bude pokrytá obkladom z vlnitých plechov s pravidelnou horizontálnou štruktúrou. Celá budova bude zastrešená plochou strechou sedlovitého tvaru so spádom. Pred objektom z východnej strany je umiestnené hlavné parkovisko pre zákazníkov celého obchodného areálu.
                                                                                
Obchodné centrum bude vo vnútri rozdelené na niekoľko prevádzkových úsekov. Okrem samotného obchodného priestoru tu bude aj pasáž a prenajímateľné obchodné jednotky. Súčasťou projektu je aj technické vybavenie, zázemie a zásobovací dvor obchodného centra. Štandardom je aj administratívna časť so sociálnym a hygienickým vybavením pre personál. Šatne a umyvárne pre zamestnancov sú kapacitne dimenzované na 80 osôb pracujúcich v obchodnom centre vo dvoch zmenách.
 
Celková zastavaná plocha objektmi je podľa projektu 5191,15 m2.