Obchodné centrum OBI Michalovce

Objednávateľ:Slovak Retail Project Gamma k.s
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:november, 2020 - júl, 2021

Základné informácie

Projekt sa realizuje so zámerom výstavby obchodného centra na ul. Sobraneckej z dôvodu skvalitnenia a rozšírenia obchodno-predajnej ponuky. Obchodné centrum č.1 je navrhované v rámci 1.etapy výstavby areálu Shopping parku. Objekt pozostáva zo 7-mich dispozičných a konštrukčných celkov obdĺžnikových pôdorysov. Hlavný vstupný objekt je 2-podlažný. Hlavná výstavno-predajná hala a vedľajšie 4 výstavno-predajné haly (vykurovaná, krytá a 2x nekrytá) sú 1-podlažné objekty. Technické zázemie s prijímacou halou tovaru je objekt sčasti 2-podlažný. Celá budova je nepodpivničená prestrešená plochými strechami, resp. sedlovými strechami.

Základným konštrukčným systémom je železobetónový skelet halového typu s nosnou konštrukciou strechy z trapézových plechov. Konštrukčný systém vedľajších výstavnopredajných hál je oceľový skelet prekrytý tepelnoizolačnými sendvičovými panelmi s minerálnym jadrom a zasklenými svetlíkmi. Obvodový plášť je riešený z tepelnoizolačných sendvičových panelov s minerálnym jadrom. Predajno-odbytová plocha je riešená v 5-tich dispozičných celkoch - hlavná hala, vedľajšia vykurovaná hala, krytá vonkajšia hala a 2x nekrytá vonkajšia hala. Kapacita parkovísk spolu 270 miest. Obchodné centrum bude ponúkať široký sortiment tovaru.