Nový hraničný prechod v Užhorode

Objednávateľ:The State Customs Service of Ukraine
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:august, 2006 - december, 2007

Základné informácie

Stavba nového hraničného prechodu patri do kategórie novostavieb. Je vybudovaná na bývalých plochách s viničom. Účelom tejto stavby je odľahčenie pôvodnej prístupovej cesty k hraníc, z dôvodu zvýšenia výkonu prechodov nákladných automobilov, zabezpečenie ich plynulej prevádzky a taktiež zabezpečenie dobrej dostupnosti k hraničnému prechodu .

Súčasťou komplexu sú 2 objekty a k nim prislúchajúce objekty externej infraštruktúry (rozvody vody, kanalizácie, plyn, ČOV, ORL, VO a komunikácie). Hlavným objektom je administratívna budova, slúžiaca na vytvorenie priestorov pre riadny výkon služby colných zložiek.

Trojpodlažná administratívna budova má tvar lode. Nosnú časť objektu tvoria monolitické základy, murované steny, stĺpy a monolitické ZB stropy. Strechu tvorí drevený krov s krytinou z profilovaného plechu. Súčasťou hlavnej budovy sú aj prístrešky po obidvoch stranách objektu vytvorene z OK , prestrešenie profilovaným plechom a presvetľujúcimi svetlíkmi.

Južne od AB sa nachádza samostatne stojací terminál na kontrolu nákladných vozidiel. Je to stavba halového typu s plochou strechou a vybudovanou šachtou pre kontrolu nákladných vozidiel. Objekty sú sprístupnené novovybudovanou prístupovou komunikáciou, vrátane parkovísk o rozlohe 21 844 m2.

Zastavaná plocha: 5 486 m2