Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu Jalta, Michalovce

Objednávateľ:SABAR, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2014 - júl, 2014

Základné informácie

Objednávateľom časti diela „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu Jalta, Michalovce“ je spoločnosť SABAR, s.r.o.

Dotknutý objekt pozostáva z ubytovacej výškovej časti a prevádzkovej nižšej časti. Predmetom úprav je iba ubytovacia časť. Spoločnosť Chemkostav má zazmluvnené práce v rozsahu:

·         nadstavba železobetónovej monolitickej konštrukcie

·         prístavba výťahovej šachty

·         realizácia podláh, priečok a strešného plášťa na 6. nadzemnom podlaží

·         búracie práce