Mestský dom kultúry – modernizácia a obnova

Objednávateľ:Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:apríl, 2010 - december, 2010

Základné informácie

Solitérny objekt Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou, má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Vzhľadom na snahu čo najmenej meniť vonkajší architektonický výraz objektu, sú stavebné úpravy navrhované len tam, kde je to nevyhnutné.

Projekt rieši zateplenie strechy a výmenu všetkých vonkajších výplní otvorov, pretože pôvodné majú nevyhovujúce tepelno-technické parametre. Nutnosť bezbariérového sprístupnenia nadzemných podlaží pre imobilných je riešená umiestnením bezbariérového výťahu a pri jednom z vedľajších vstupov je pre sprístupnenie suterénu navrhovaná šikmá schodisková plošina.

V rámci navrhovaných úprav v interiéri objektu bude riešená veľká viacúčelová sála (osvetlenie, obklad, akustika, podhľady), kinosála (podhľad), výmena povrchových úprav podláh, stien a stropov v komunikačných a verejných priestoroch, taktiež úprava systému vykurovania a nový systém vetrania a elektroinštalácie.

Projekt, ktorého súčasťou je vybudovanie Centra pre mládež, modernizácia priestorov a techniky, bude znamenať okrem rozšírenia komfortu pre návštevníkov aj veľké zníženie prevádzkových nákladov.