Kláštor, Sečovce

Objednávateľ:Delegatúra sv. Cyrila a Metóda sestier radu Sv. Bazila Veľkého
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:marec, 2003 - november, 2003

Základné informácie

Stavba je situovaná v meste Sečovce, v zástavbe rodinných domov. Objekt je určený na bývanie pre rehoľné sestry Delegatúry sv. Cyrila a Metóda sestier radu Sv. Bazila Veľkého na Slovensku.

Projekt rieši rekonštrukciu - stavebné úpravy, prístavbu a nadstavbu k jestvujúcemu objektu. Jedná sa o monolitický trojpodlažný objekt (stropy, vence a preklady - železobetón, murivo z tehlových blokov).

Pôdorys stavby je pomerne členitý. Vrchné podlažie tvorí podkrovie pomerne zložitej strechy. Dominantou kláštora je jeho kaplnka, ktorá prechádza obidvoma podlažiami a vo vertikálnom smere je ukončená vežičkou cibuľovitého tvaru z medeného plechu. Objekt je napojený na existujúcu vodovodnú prípojku, kanalizačnú, plynovú a elektrickú prípojku. Ústredné kúrenie je riešené ako etážové, v kombinácii s podlahovým.

Zastavaná plocha: 400,3 m2
Obostavaný priestor: 3 301 m3