Južné mesto Zóna C1- 2. etapa; SO 01- Doskový dom, SO 03- Mestské vily- Juh a infraštruktúra

Objednávateľ:Delta Construction, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2011 - november, 2012

Základné informácie

Rezidenčný komplex Južné mesto vyrastá pozdĺž jestvujúcej cesty I./2 Bratislava – Rusovce v dosiaľ nezastavanej časti Petržalky. Na území o rozlohe takmer 5 ha bude postavených 70 rodinných domov v radovej zástavbe rozdelených do blokov po 2, 4 a 6 objektoch a 192 jedno až päťizbových bytov v nízko podlažných obytných domoch. Zároveň bol vytvorený priestor aj na rekreačnú zónu s malým jazierkom a ihriskom pre deti, ktoré umocnia pohodu domova.

Areál tvorí 5 dominánt: 2 Južné vilové domy, 2 Severné vilové domy a Doskový (Západný) vilový dom s dobrou občianskou vybavenosťou a príjemným spoločenským prostredím. Vilové domy pozostávajú z jedného podzemného podlažia, ktoré je pod celým objektom a jeho prevažnú časť tvorí hromadná garáž pre max. 50 áut a technické priestory, z piatich nadzemných podlaží, pričom 2. až 5. NP sú určené len na bývanie. Na 1.NP sú navrhnuté okrem bytov aj dva samostatné priestory prevádzky obchodov alebo služieb a rozvodne NN a UPS, pre každú nadzemnú časť stavby samostatne.

Jedinečná poloha v prírode lužných lesov s vynikajúcimi možnosťami relaxu a zároveň blízkosť centra hlavného mesta poskytujú unikátne podmienky bývania tým, ktorí uprednostňujú moderné trendy domova.

Pre viac informácií navštívte stránku www.slnecnice.sk