Južné mesto - zóna B1 - bytový dom BII

Objednávateľ:CRESCO GROUP
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2017 - november, 2019

Základné informácie

Plocha výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, južne od Panónskej cesty a severne od novovybudovanej zóny C1. Dielo je pokračovaním výstavby projektu „Južné mesto - zóna B1“. Spolu s ďalšími 2 bytovými domami (BI. a BIII.) bude tvoriť druhú líniu zóny bytových domov  od Panónskej cesty.
Bytový dom BII. budú tvoriť 2 bloky s 1 podzemným a 8 nadzemnými podlažiami, z toho 2 najvyššie podlažia budú ustúpené. Výstavbou vznikne 241 nových 1- až 4-izbových bytov.