HyperTesco Topoľčany

Objednávateľ:TESCO STORES, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:október, 2003 - marec, 2004

Základné informácie

Architektonický výraz objektu je podriadený štandardu TESCO, so zohľadnením daností územia, na ktorom je stavba realizovaná.
Účelom objektu je vytvorenie podmienok pre fungovanie veľkoplošného obchodného centra typu hypermarket. Univerzálne zahŕňa predaj, prevažne potravinárskeho a vybratého nepotravinárskeho tovaru. Objekt hypermarketu je riešený ako jednoduchý veľkopriestorový obchodný komplex, s jasne diferencovaným pohybom zákazníkov a tokom tovaru. Jeho celkový dispozičný koncept vychádza z funkčného rozdelenia objektu na: predajňu, vstupnú časť , zázemie a sklady tovaru.
Prízemný halový objekt je obdĺžnikového pôdorysu vonkajších rozmerov 75,77m x 66,77m, výšky 6,3 m. Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet, založený na pilotových základoch. Vnútorné steny medzi predajňou a skladom sú navrhnuté ako sadrokartónové, s oceľovými stĺpikmi a nosníkmi pre ukotvenie regálov.

 

Zastavaná plocha:   5 059 m2  
Podlažná plocha:   4 890 m2  
Obostavaný priestor:   37 700m3  
Predajná plocha:   3 213 m2