Hypernova, Rimavská Sobota

Objednávateľ:Hypernova, Rimavská Sobota
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2004 - august, 2004

Základné informácie

Jednopodlažnú časť objektu tvorí predajňa a manipulačno-skladové priestory. V rozlohe najväčšej , dvojpodlažnej časti hypermarketu je situovaná sociálna vybavenosť a technologická prevádzka.

Účelom je predaj potravinárskeho a vybraného druhu nepotravinárskeho tovaru. Nosnú konštrukciu tvorí kombinácia železobetónových stĺpov a oceľových nosníkov. Celkovú vizuálnu stránku farebne dotvára vstupná presklená fasáda. Objekt je sprístupnený novovybudovanou prístupovou komunikáciou, vrátane parkovísk pre 317 osobných áut.

Súčasťou hypermarketu sú prenajímané (koncesionárske) priestory s doplnkovým sortimentom tovaru a služieb (stravovanie, detský kútik..). Čerpacia stanica pohonných hmôt je súčasťou Hypermarketu Hypernova.Zastavaná plocha hypermarketu: 5 913 m2
Zastavaná plocha komunikácií a parkovísk: 9 684 m2
Obostavaný priestor obchodného centra: 42 232 m3