Hypermarket Tesco Michalovce, Prešov, Poprad, Topoľčany

Objednávateľ:TESCO STORES, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:apríl, 2001 - október, 2003

Základné informácie

Hypermarket je situovaný vo východnej časti mesta Michalovce pri štátnej ceste I/50 v smere na Sobrance, Košice, Prešov. Realizovaná stavba slúži ako veľkoplošné obchodné centrum typu hypermarket s univerzálnou náplňou, zahŕňajúcou predaj potravinárskeho a vybraného nepotravinárskeho tovaru.

Budovu Hypermarketu tvorí viac lodná jednopodlažná hala, so vstavaným 2. nadzemným podlažím v technickom bloku. Objekt je napojený na novovybudované inžinierske siete.

Konštrukčne je objekt riešený ako železobetónová prefabrikovaná rámová konštrukcia opláštená trapézovými plechmi s vertikálnou štruktúrou. Súčasťou Hypermarketu sú chodníky pre peších, prístupové komunikácie pred hlavným vstupom, slúžiace zákazníkom hypermarketu. Osobitne je riešené napojenie na štátnu cestu I/50 svetelnou križovatkou.

Záverečnou fázou výstavby boli rozsiahle sadové úpravy spevnených plôch a komunikácií.

Podobný charakter majú aj Tesco v Prešove, Poprade a Topoľčanoch, ktoré boli tiež realizované spoločnosťou Chemkostav a.s. Michalovce v predchádzajúcom období.

 

Zastavaná plocha:   8 568,00 m2  
Plocha skladov a zázemia:   2 733,71 m2  
Obostavaný priestor:   61 700 ,00 m3  
Počet parkovacích miest:   380