Hypermarket Tesco Humenné, Rožňava, Prešov,Supermarket Tesco Stropkov, Svidník, Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Refit Košice, Nad Jazerom Košice

Objednávateľ:TESCO STORES a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2005 - október, 2007

Základné informácie

Realizovaná stavba slúži ako veľkoplošné obchodné centrum typu hypermarket, s univerzálnou náplňou, zahŕňajúcou predaj potravinárskeho a vybraného nepotravinárskeho tovaru. Budovu Hypermarketu tvorí viac lodná jednopodlažná hala so vstavaným 2. nadzemným podlažím v technickom bloku. Objekt je napojený na novovybudované inžinierske siete. Konštrukčne je objekt riešený ako železobetónová prefabrikovaná rámová konštrukcia, opláštená trapézovými plechmi s vertikálnou štruktúrou.

Súťasťou Hypermarketu sú chodníky pre peších, prístupové komunikácie pred hlavným vstupom, slúžiace zákazníkom hypermarketu. Osobitne je riešené napojenie na štátnu cestu I/50 svetelnou križovatkou. Záverečnou fázou výstavby boli rozsiahle sadové úpravy spevnených plôch a komunikácií. Podobný charakter majú aj Tesca v Prešove, Rožňave a ďalších, ktoré boli tiež realizované spoločnosťou Chemkostav a.s. Michalovce v predchádzajúcom období.

Zastavaná plocha: 8 568,00 m2
Plocha skladov a zázemia: 2 733,71 m2
Obostavaný priestor: 61 700 ,00 m3
Počet parkovacích miest: 380