Hypermarket COOP Jednota, Košice

Objednávateľ:Jednota SD, Pov. Bystrica
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2000 - december, 2000

Základné informácie

Stavba bola realizovaná za účelom doplnenia občianskej vybavenosti sídliska. Vybudovaný komplex s dostatočným množstvom parkovacích miest účelne dopĺňa predajné priestory sídliska „Nad Jazerom“ v Košiciach a priľahlých obcí. Stavba bola realizovaná v exponovanej oblasti sídliska.

Išlo o pomerne zložitú rekonštrukciu bývalej budovy mliekarne. V prvej fáze sa realizovalo napojenie na vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú a slaboprúdovú inštaláciu. Následne sa pristúpilo k samotným rekonštrukciám podlahách a strechy. Montážou sadrokartónových priečok sa vytvorilo nové členenie, ktoré je v budúcnosti ľahko demontovateľné. Budova je zabezpečená proti požiaru odolnými nátermi a požiarnou signalizáciou. Objekt má vlastnú kotolňu a výrobu teplej vody. Objekt má vlastnú kotolňu a výrobu teplej vody.

Celkovo vznikla stavba nákupného centra s podlahovou plochou 8 369 m2. Spevnené plochy s konečnou betónovou úpravou o celkovej výmere 11 900 m2 zabezpečujú prístup k nákupnému centru a zároveň vytvárajú parkovací priestor s kapacitou 372 miest.