Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku moderná

Objednávateľ:Košický samosprávny kraj
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2010 - január, 2012

Základné informácie

Škola Gymnázia v Trebišove je situovaná na križovatke ulíc Komenského a Jilemnického. Je tvorená troma objektmi, pričom ide o dve samostatne stojace stavby. V rámci projektu sa zrealizovala čiastočná výmena okien a dverí, dispozičná úprava priestorov, rekonštrukcia strechy, oprava podláh a zateplenie objektu.

Rekonštrukciou pôvodnej budovy sa dosiahlo zvýšenie kapacity z 13 na 15 tried a v časti, kde sa nachádza telocvičňa, boli vytvorené nové šatne a sprchy s toaletami. Súčasťou realizácie prác bola aj nadstavba objektu a prepojenie dvoch objektov komunikačnou chodbou.

Cieľom projektu bolo vytvoriť kvalitné, moderné a príťažlivé vzdelávacie zariadenie.