FNsP J.A.Reimana Prešov- Internistický monoblok

Objednávateľ:FNsP J.A.Reimana Prešov
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:apríl, 2011 - apríl, 2013

Základné informácie

Hlavnou náplňou predpokladaného investičného zámeru je výstavba samostatne stojaceho pavilónu FNsP J.A.Reimana v jestvujúcom areáli na Hollého ulici, v susedstve chirurgického monobloku.

V novej šesťpodlažnej budove budú umiestnené 1. a 2. interná klinika, kardiocentrum, kardiológia, neurologická klinika, centrálny internistický príjem a lekáreň. Pri každom z oddelení sa ráta s ambulantnou a lôžkovou časťou. Nový monoblok bude spojovacím tunelom prepojený s chirurgickým, v ktorom sa robia hlavné diagnostické vyšetrenia, čím odpadnú náklady na prevoz pacientov. Výstavbou nového monobloku sa celkovo zefektívnia aj ostatné náklady na energiách a zvýši sa kvalita zdravotnej starostlivosti.