Dom Charitas - Hospic sv. Alžbety, Ľubica

Objednávateľ:Spišská katolická Charita
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:október, 2002 - november, 2004

Základné informácie

Novostavba je multifunkčným zariadením, ktoré bolo naprojektované tak, aby spĺňalo podmienky charitatívnej a humanitnej povahy. Starostlivosť, ktorú zastrešuje tím lekárov, zdravotných sestier, rehabilitačných pracovníkov, ošetrovateľov, psychológov, sociálnych a duchovných pracovníkov, ako aj niekoľkých dobrovoľníkov, pomáha dôstojne preklenúť najťažšiu fázu človeka v terminálnom štádiu jeho života.

K objektu Domu Charitas, ktorý poskytuje celoročné tantalogické služby (aj) formou lôžkovej hospicovej starostlivosti (kapacita je osem jednolôžkových izieb s možnosťou prístelky pre príbuzných), sú pridružené aj dom sociálnych služieb (s kapacitou deväť jednolôžkových izieb) a dom dôchodcov (so siedmimi jednolôžkovými izbami).

Základom konceptu a rovnako aj ústredným prvkom dispozičného riešenia je dvojpodlažná zasklená spoločenská dvorana s galériou. Je priestorovým deliacim (a zároveň aj spájajúcim) prvkom medzi interiérom a exteriérom (s väzbou na vodnú nádrž a sad). Kompozíciu oživuje veža s tromi nadzemnými podlažiami, ktorá sa od objektu odlišuje priznaním dreveného obkladu fasády.

Hlavný objekt má tri podlažia v pôdorysnom tvare L. Vertikálny nosný systém kombinuje stenové a stĺpové prvky, tvorí ho monolitický železobetón. Horizontálne konštrukcie (stropy) tvoria monolitické železobetónové dosky a trámy. Medzi pridružené objekty patria dve pešie rampy, ozdobná vodná nádrž, záhradná kaplnka, vonkajší pivničný sklad na zeleninu a dve prístupové zásobovacie rampy.
V izbách, kanceláriách, denných miestnostiach, v jedálni, posilňovni či v prednáškovej sále sú podlahy a všetky dlažby navrhnuté s cieľom, čo najviac minimalizovať kročajový hluk, čo sa docielilo striedaním mäkkých a tvrdých materiálov.

Ocenenie projektu v roku 2005
Spolok architektov Slovenska udelil autorskému kolektívu za projekt Hospicu sv. Alžbety v obci Ľubica cenu Dušana Jurkoviča. Porota pri udeľovaní ceny zohľadnila viaceré aspekty – funkčno-prevádzkový, ekonomický urbanistický, architektonický a v rovnakej miere aj umelecko-estetický aspekt.