CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava – rekonštrukcia

Objednávateľ:Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ:Chemkostav, a.s. Michalovce
Doba výstavby:jún, 2019 - december, 2019

Základné informácie

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na objekte prevádzkovej budovy hraničného priechodu pre osobnú dopravu vo Vyšnom Nemeckom.

Rekonštruovaný objekt bol pôvodne postavený v deväťdesiatych rokov minulého storočia a zásadne prestavaný v roku 2007-08, keď boli zbúrane niektoré jeho časti a k objektu bola pristavaná oceľová konštrukcia, ktorá prekryla priestor pre osobnú dopravu. Momentálne však už budova nevyhovuje súčasným požiadavkám STN z pohľadu energetickej hospodárnosti a efektívnej prevádzky objektu. Súčasťou rekonštrukcie je aj nové vnútorné dispozičné usporiadanie vstupnej a výstupnej haly pre kontrolu cestujúcich v osobnej preprave.