Bytový dom s polyfunkciou na Grösslingovej ulici č. 50, Bratislava

Objednávateľ:Cresling s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2012 - december, 2013

Základné informácie

Objekt Novostavby bytového domu s polyfunkciou na Grösslingovej ulici č. 50 v Bratislave bude prevažne bytový dom doplnený v prízemí o predajné priestory slúžiace obyvateľom domu a okolia a parkovacie miesta pre obyvateľov objektu v suteréne stavby. V zadnej časti pozemku sa bude nachádzať zatrávnené átrium.
 
Byty sa budú nachádzať na šiestich nadzemných podlažiach, pričom tie na najvyšších dvoch poschodiach budú pre svetlo- technické pomery uskakované vo svojej uličnej fasáde. Takto vzniknú bytové jednotky so zväčšenými terasami. Princípom riešenia všetkých bytových poschodí je orientácia obytných priestorov a pracovní do južnej dvornej strany. Šatníky, kuchyne, sociálne zariadenia v strednom trakte a spálňové priestory budú orientované na severozápadnú stranu. V objekte sa bude celkovo nachádzať 13 bytov a 18 podzemných parkovacích miest.
Viac informácii o projekte nájdete na http://www.grosslingova50.sk/