Rýchlostná cesta R1 Lehota - protihlukové opatrenia

Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:november, 2012 - november, 2013

Základné informácie

Súčasná rýchlostná cesta R1 v úseku pred Nitrou prechádza pozdĺž zástavby v obci Lehota, pričom najbližšie rodinné domy sú vo vzdialenosti asi 100 metrov od vozovky. Obyvatelia priľahlých nehnuteľností sú tak podľa súčasných meraní cez deň zaťažovaní hlukom 63,1 dB. Pretože intenzita dopravy na sieti rýchlostných ciest bude v ďalších rokoch narastať, prikročila Národná diaľničná spoločnosť, a.s. na základe žiadosti obce Lehota k projektu protihlukovej steny.
 
Protihluková stena bude fungovať ako rozhodujúce, primárne opatrenie pre zníženie hluku v najbližšom období a splnenie hlukových limitov pre obytnú zástavbu. Stena je navrhnutá na pravej krajnici R1. Celková dĺžka navrhnutej protihlukovej steny je 1050,60 m, z toho 547 m bude realizovaných na rímse mosta.