Rekonštrukcia centra obce Stakčín

Objednávateľ:Obec Stakčín
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2010 - jún, 2011

Základné informácie

Plánované aktivity projektu sú zamerané výlučne na priestor v centre obce. Miestne komunikácie a chodníky sú v zlom technickom stave, chýba asfaltový kryt a historický park, ktorý je dominantou centra obce, v súčasnosti neplní funkciu verejného priestranstva pre zhromažďovanie občanov.

Zrekonštruovaných bude 1445,58 m miestnych komunikácií a 1436,31 m chodníkov. Osadia sa nové obrubníky, starý asfalt nahradí nová zámková dlažba, v centre mesta pribudnú nové autobusové zastávky. V parku bude rozmiestnená drobná architektúra teda lavičky, stojany na bicykle, smetné koše a informačné tabule, obnoví sa zeleň a vysadia nové kroviny a stromčeky.

Dominantou parku bude rekonštruovaná fontána s amfiteátrom pre konanie verejných kultúrnych podujatí.