Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Zemplínska Teplica

Objednávateľ:Obec Zemplínska Teplica
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2012 - jún, 2013

Základné informácie

Predmetom zákazky je niekoľko samostatných celkov, ktoré spoločne vytvárajú a dotvárajú architektonickú a technickú koncepciu riešenia komunikácie a oddychu v obci Zemplínska Teplica, so zámerom na rómsku komunitu s prístupom k ich obytným celkom.

Súčasťou projektu je celková rekonštrukcia miestnych ciest v obci, ako aj rekonštrukcia existujúcich chodníkov, ale aj výstavba nového. V obecnom parku budú realizované terénne a sadové úpravy, po ktorých tu vzniknú hracie plochy pre deti a tiež aj sieť chodníkov, spevnených plôch a ciest. Táto lokalita bude zároveň doplnená o drobnú architektúru v podobe lavičiek, košov, pergoly, studne a zelene. Súčasťou obecného parku bude aj verejné osvetlenie, ktoré zapadá do celkovej koncepcie riešenia daného územia.