Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce

Objednávateľ:Mesto Michalovce
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2010 - apríl, 2011

Základné informácie

Riešené územie sa nachádza v mestskom prostredí, tvorí ho Námestie Slobody a priľahlá časť Štefánikovej ulice.
Práce pozostávajú z rekonštrukcie miestnych komunikácii, parkovísk, chodníkov spolu s ich odvodnením, vybudovania cyklistického chodníka, revitalizácie zelene, rekonštrukcie a dobudovania verejného osvetlenia a výstavby novej fontány. Nová fontána je riešená tak, aby nebola tvorená vodnou plochou, ale aby dostatočne zvlhčovala vzduch. Jedná sa o tzv. chodníkovú fontánu, ktorá je rozdelená na tri časti. 47 kusov trysiek je statického charakteru to znamená, že tieto trysky striekajú stále do výšky cca 2000 mm.
Druhá časť 14 ks trysiek je dynamických a svoju výšku výstreku menia podľa vopred nastaveného programu.
Tretiu časť tvorí 6 ks jumping jetov, ktoré sú uložené proti sebe a vytvárajú pol oblúk nad chodníkom, pod ktorým sa dá chodiť.