Príprava staveniska a dočasné komunikácie v Peugeot Citroën Automobiles, S.A. Trnava

Objednávateľ:Trnavainvest I, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2003 - november, 2003

Základné informácie

Účelom tejto stavby je vybudovanie spevnených panelových komunikácií a plôch pre zariadenie staveniska, ako aj vybudovanie samotného kontajnerového zariadenia staveniska, pre výstavbu novovybudovaného závodu na výrobu osobných automobilov koncernu PSA v Trnave.
Realizované objekty:
  • spevnené plochy zariadenia staveniska  
  • napojenie z cesty I/51, III/05131
  • dočasná prístupová cesta a spevnené plochy
  • spevnené komunikácie zariadenia staveniska
  • vetva \"A-I\", \"A-II\", \"B\", \"C\", \"D\", \"E\"
  • prístupová komunikácia
  • staveniskový rozvod pitnej vody vetva \"B\"
  • kancelárie zariadenia staveniska
  • dočasná vrátnica
  • zariadenie staveniska 1. a 2. etapa
Objekt zariadenia staveniska je dočasný administratívny objekt a pozostáva z 20tich kontajnerov, z ktorých osemnásť je kancelárskych a dva sú sanitárne. Kontajnery sú osadené oproti sebe a medzi nimi je realizovaná chodba. Chodba je osvetlená strešným svetlíkom. Objekt je jednopodlažný, plne elektrifikovaný, napojený na rozvod vody a kanalizáciu.
Celková dĺžka vybudovaných panelových komunikácií je 4 920 m a plochy pre zariadenie staveniska sú 31 660 m2.