Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy

Objednávateľ:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2007 - máj, 2011

Základné informácie

Projekt „Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy“ patrí medzi najvýznamnejšie inžinierske stavby. Ide o najväčší vodárenský projekt na východe Slovenska, ktorý rieši zásobovanie pitnou vodou rozšírením a rekonštrukciou vodovodnej siete a rozšírením skupinových vodovodov. Jeho súčasťou je aj výstavba novej kanalizačnej siete a čistenie odpadových vôd v okresoch Prešov, Sabinov a Košice.

Projekt zahŕňa 34 obcí a miest v Prešovskom kraji a štyri obce v Košickom kraji. Do konca roka 2009 sa má postaviť 69 stavieb, približne 300 kilometrov vodovodných kanalizačných sietí, 17 vodovodných čerpacích staníc, 18 vodojemov, 22 kanalizačných čerpacích staníc, rekonštrukciou prejde päť čistiarní odpadových vôd, stavať sa bude na trase dlhej 80 kilometrov.

Výhľadovo do roku 2011, kedy sa zrealizujú aj miestne prípojky, na vodovod sa napojí takmer 25 000 tisíc obyvateľov a na kanalizáciu vyše 19 000 obyvateľov povodia rieky Torysy.