Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky

Objednávateľ:Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Dodávateľ:Chemkostav, a. s.
Doba výstavby:september, 2012 - august, 2013

Základné informácie

Cesta II/535 je v katastrálnom území Mlynky na viacerých miestach poškodená zosuvom krajnice a svahu cestného telesa. Ide o úsek dlhý 550 metrov. Cesta vedie pozdĺž železničnej trate. Neustále ju podmývajú dažde, otrasy ťažkých nákladných áut spôsobujú drobenie asfaltu a zosypávanie pri šikmom svahu. Vzhľadom na jej havarijný stav je nevyhnutné urýchlene realizovať zabezpečenie zosuvu a rekonštrukciu cestného telesa. Celková rekonštrukcia daného úseku je nevyhnutná z dôvodu ohrozenia prejazdnosti tejto cesty.