Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo

Objednávateľ:Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ:Združenie: VALČA, VÁHOSTAV-SK – COMBIN - Chemkostav – Hydroekol
Doba výstavby:február, 2015 - december, 2015

Základné informácie

Projekt rieši  vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach  Valča, Príbovce, Benice a Rakovo a odvedenie splaškovej odpadovej vody cez kanalizačný systém SKK Martin na čistiareň odpadových vôd vo Vrútkach.

V rámci projektu  sa  zrealizuje :
Valča
- gravitačná  kanalizácia     
9033,0 m
 
- tlaková  kanalizácia         
  279,7 m 
 
- kanalizačné prípojky         
  445    ks
Príbovce
- gravitačná  kanalizácia    
8408,9 m
 
- tlaková  kanalizácia         
  631,0 m  
 
- kanalizačné prípojky         
  300    ks
Benice
- gravitačná  kanalizácia  
2345,5 m
 
- tlaková  kanalizácia         
  818,8 m 
 
- kanalizačné prípojky        
    80   ks
Rakovo
- gravitačná  kanalizácia 
2623,5 m
 
- tlaková  kanalizácia          
  289,6 m 
 
- kanalizačné prípojky          
    92   ks
    
 
Cieľom projektu je zabezpečiť odvádzania odpadových vôd tak, aby nedochádzalo k vzniku nebezpečenstva ohrozenia kvality podzemných vôd. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zabezpečí, že všetky odpadové vody budú odvádzané a čistené  v súlade s legislatívnymi požiadavkami a kontrolovane vypúšťané do vhodného recipientu. Realizáciou projektu sa všeobecne prispeje k zlepšeniu životného prostredia a vytvoreniu podmienok pre ďalší rozvoj regiónu v ekonomickej oblasti. Zvyšovanie ekonomickej úrovne regiónu bude mať markantný vplyv aj na sociálnu sféru.