Ochrana vôd v povodí rieky Dyje – II. etapa

Objednávateľ:Svaz VKMO s.r.o., Brno
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:marec, 2011 - júl, 2013

Základné informácie

Strategickým environmentálnym cieľom projektu „Ochrana vôd v povodí rieky Dyje – II. etapa“ je zaistenie odvádzania odpadových vôd a ich čistenie na príslušných ČOV tak, aby boli splnené všetky požiadavky podľa predpisov Českej republiky a Smernice Rady č. 91/271/EEC o čistení mestských odpadových vôd. Realizáciou sa dosiahne zlepšenie kvality vôd v povodí vodného diela Nové Mlýny.

Predmetom zadávacej dokumentácie stavby „Ochrana vôd v povodí rieky Dyje – II.etapa“ – dielčieho projektu E region Žďársko sú podprojekty: Nové Město na Moravě – kanalizácia - Maršovice, Pohledec – kanalizácia - Nová Ves – kanalizácia - Velké Meziříčí – ČOV a kanalizácia - Mostiště – kanalizácia - Oslavice – kanalizácia